پزشک

دکتر شهرام عبدی

متخصص رادیولوژی

*روزهای مشاوره و ویزیت *
_شنبه تا چهارشنبه _
۱۰-۱۷

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.