آزمایش های Geneocell

پلی کلینیک فوق تخصصی ژنتیک ژن و سلول در زمینه مشاوره ژنتیک، پیش از ازدواج و دوران بارداری خدمات مختلفی ارائه می دهد.

تب مدینترانه ای

تب مدینترانه ای

تب مدیترانهای خانوادگی یک بیماری غیر عفونی ژنتیکی و التهابی است

اطلاعات بیشتر
ناباروری مردان

ناباروری مردان

حدود ۲۰ درصد زوج‌های ایرانی دچار مشکلات ناباروری هستند.

اطلاعات بیشتر
ناشنوایی

ناشنوایی

ناشنوایی مربوط به عدم توانایی در شنیدن درست صداهای اطراف هستند.

اطلاعات بیشتر
عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که در آن میزان هوش فرد زیر حد نرمال است.

اطلاعات بیشتر

تالاسمي آلفا و بتا

 ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ارﺛﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج دو ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

بررسی فاکتور های انعقادی سقط جنین

سقط ناخواستۀ جنین به معنای پایان یافتن بارداری قبل از هفتۀ ۲۰ بارداری است. سقط ناخواستۀ جنین در سه ماهۀ اول بارداری بیشتر اتفاق می‌افتد

اطلاعات بیشتر

درباره GENEOCELL !

پلی کلینیک فوق تخصصی ژنتیک ژن و سلول در زمینه مشاوره ژنتیک، پیش از ازدواج و دوران بارداری خدمات مختلفی ارائه می دهد و آزمایشات مربوط در این حیطه را انجام می دهد .

پلی کلینیک فوق تخصصی ژنتیک ژن و سلول در زمینه مشاوره ژنتیک، پیش از ازدواج و دوران بارداری خدمات مختلفی ارائه می دهد و آزمایشات مربوط در این حیطه را انجام می دهد .

پلی کلینیک فوق تخصصی ژنتیک ژن و سلول در زمینه مشاوره ژنتیک، پیش از ازدواج و دوران بارداری خدمات مختلفی ارائه می دهد و آزمایشات مربوط در این حیطه را انجام می دهد .

GENEOCELL در اینستاگرام

با فالو  کردن صفحه اینستاگرام پلی کلینیک فوق تخصصی ژن و سلول می توانید آخرین خبر ها را دریافت کنید.