سوالی دارید؟

جهت ارتباط با پلی کلینیک فوق تخصصی ژنتیک ژن و سلول می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تهران، میدان ونک، خیابان حقانی، نبش گاندی جنوبی درمانگاه چند تخصصی ژنتیک پزشکی ژنوسل

02188201485 – 02188696951 – 02188696950

info@geneocell.com

یک ایمیل بفرستید