دکتر ربابه محمد بیگی

فلوشیپ فوق تخصصی زنان و ناباروری و انجام ivf

*روزهای مشاوره و ویزیت *
یکشنبه – چهارشنبه
۱۴-۱۷

دکتر آزاده افضل زاده فلوشیپ فوق تخصصی زنان و لاپاراسکوپی

دکتر آزاده افضل زاده

فلوشیپ فوق تخصصی زنان و لاپاراسکوپی

*روزهای مشاوره و ویزیت *
یکشنبه تا چهارشنبه
۱۵-۱۹

پزشک

دکتر ازاده جعفری آشتیانی

فلوشیپ فوق تخصصی زنان و انکولوژی

*روزهای مشاوره و ویزیت *
دوشنبه – چهارشنبه
۱۱-۱۶

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.