پزشک

دکتر محمد علی خادمیان

متخصص درد و طب تسکینی

*روزهای مشاوره و ویزیت *
چهارشنبه
۱۲-۱۷

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.