دکتر محمد زمانی فوق تخصص ژنتیک پزشکی

دکتر محمد زمانی

فوق تخصص ژنتیک پزشکی و بیماری‌ها

*روزهای مشاوره و ویزیت *
شنبه تا پنجشنبه
۱۰-۱۸

سوگند حسنی دکترای ژنتیک پزشکی و مشاوره

دکتر سوگند حسنی

دکترای ژنتیک و مشاوره

*روزهای مشاوره و ویزیت *
شنبه تا پنجشنبه
۱۰-۱۸

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.