دکتر یاسمن شریعتی متخصص جراحی و زیبایی

دکتر یاسمن شریعتی

متخصص جراحی و زیبایی

روزهای مشاوره و ویزیت
دوشنبه – چهارشنبه – پنجشنبه
۱۵-۱۸

جهت رزرو نوبت و ارتباط با پزشکان به بخش نوبت دهی مراجعه کنید.